6. IHMC. E-BİLDİRİ KİTABI-2021


6. International Health Sciences and Management Conference Sonuç Bildirgesi


Fiziki toplu

USSAM tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, “Sağlıkta Değişen Paradigmalar” teması ile Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ev sahipliğinde 20-22 Mayıs 2021 tarihleri arasında tamamlandı.

20 Mayıs 2021 Saat 09.30’da şehitlerimiz, sağlık şehitlerimiz ve yakın zamanda kaybettiğimiz kongremizin Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Yunus TAŞ hocamız anılarak saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla kongremiz başladı. Açılış konuşmasını yapan Kongre Başkanı Prof. Dr. Ramazan ERDEM, Covid-19 salgın sürecinin tüm alanlarda olduğu gibi sağlık yönetimi ve diğer sağlık disiplinleri için de paradigma değişimine yol açtığını, dijital ağırlıklı planlanan ancak fizikî katılıma da imkân sunan kongrede bildiri sunumları, paneller ve kurslarla bu değişimin yansımalarının tartışılacağını ifade etti.

USSAM Başkanı ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Sedat BOSTAN, kongrenin gelişim hikâyesini özetleyerek Uluslararası Stratejik Sağlık Araştırmaları Merkezi (USSAM) ve bu kapsamda yürütülen bilimsel faaliyetler hakkında bilgi verdi. Kongrenin salgın şartlarına rağmen yoğun ilgi gördüğünü ve bu ilgiyi genç akademisyen adaylarının ve lisansüstü öğrencilerin faydasına olacak şekilde yönlendirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Sedat BOSTAN, kongrenin alana faydalı olmasını temenni ederek konuşmasını sonlandırdı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU, böyle bir kongreye ev sahipliği yapmaktan çok memnun olduklarını ve sağlık yönetimi camiasının dayanışma anlayışının diğer disiplinler için de örnek olması gerektiğini belirterek “İlerlediğiniz yoldan vazgeçmeyin, ülkemizin dayanışmaya ihtiyacı var” dedi. Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU pandemi sürecinde insanlığın bir sınav verdiğini, ancak sınavı kaybettiğini belirterek sürecin metalaşmasına dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Kongre Salonunda fizikî oturumlar icra edildi, Sağlık Yönetimi Bölümü ofislerinde ise dijital oturumlar yönetildi.

Kongrenin 1. Paneli’nde “Sağlıkta Değişen Paradigmalar” konusu Prof. Dr. Musa ÖZATA başkanlığında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfiz ÖZLÜ “Sağlıkta Değişen Paradigmalarla ilgili sağlık bilişimi ve tele-tıp konularında yeni sağlık mesleklerine ihtiyaç olduğunu ifade etti:” Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ofisinden Prof. Dr. Toker ERGÜDER “Uzaktan sağlık hizmeti sunum modeli” üzerine çalışmalar hakkında görüşlerini açıkladı ve “Dünya Sağlık Örgütüyle birlikte tele-tıp konusunda çalışmaların yapıldığını ifade etti. Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsünden Yonca Özatakan’ın katılımlarıyla tamamlandı. Panelde konuşmacılar tarafından, sağlık eğitimi ve sisteminin bu değişimlere paralel olarak dönüşümünün gerekli olduğu vurgulandı.

Kongredeki 2. Panelde “New Approaches in Cancer Treatment” başlığı Tayvan’dan Chung-Shan Medical University School of Medical Informatics öğretim üyesi Prof. Dr. Chi-CHang Chang başkanlığında tartışıldı. Konuşmacı olarak katılan Ssu-Han Chen, Yi-Ju Tseng ve Chi-Jie Lu tarafından Tayvan’daki kanser çalışmaları ve kanser tedavisinde yapay zekâ kullanımı konuları tartışıldı.

Kongrenin 3. Panelinde “Yönetimde Değişen Paradigmalar” teması tartışıldı. Oturum Başkanı Prof. Dr. Sedat BOSTAN özellikle uygulama açısından anlamlı olacak yönetim aforizmalarını “İyi Yönetim Pratiklerin” üzerinden formülüze etti. Konuşmacılardan Prof. Dr. Ramazan ERDEM informalitenin yönetim süreçlerine etkisi ve süreçleri yönlendirmesini tartıştı. Prof. Dr. Mahmut AKBOLAT yönetim yaklaşımlarında değişen paradigmaları ve Doç. Dr. Erdal EKE ise yönetimde dijitalleşmenin doğurduğu paradigma değişikliklerini tartışmaya açtı.

Kongrenin 4. Paneli “Current Issues in Health Economics” başlığı, University College London’dan Dr. Tuba SAYGIN AVŞAR’ın oturum başkanlığı, Philip Kinghorn (PhD), Naijie Guan (MSc) ve Zainab Al-Abdali (MSc) katılımları ile icra edildi. Panelde sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme yöntemleri ile ilgili yeni yaklaşımlar ortaya konuldu.

Kongrenin 5. ve son paneli ise “Changing Paradigms in Health” başlığı ve Doç. Dr. Taşkın KILIÇ’ın oturum başkanlığı ile icra edildi. Avusturya’dan Assoc. Prof. Marion S. Rauner, Pakistan’dan Prof. Dr. Farzand Ali Jan, ABD’den Prof. Dr. Neşet Hikmet ve Malezya’dan Assoc. Prof. Dr. Ng Yee Guan tarafından küresel ölçekte değişen sağlık paradigmalarını tartıştılar. Panellere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi ve aktif katıldılar.

Kongrede dördü fiziki, 17’si dijital olmak üzere her biri en az 90 dakika süren 21 oturumda 180’den fazla bildiriyle “Sağlık Hizmetleri Yönetimi”, “Covid-19 Çalışmaları”, “Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış”, “Sağlık Kurumları Yönetimi”, “Covid-19 Aşı Çalışmaları”, “Sağlık Teknolojileri ve Dijital Sağlık”, “Sağlık Eğitimi”, “Sağlık Turizmi”, “Sağlık Ekonomisi”, “Klinik ve Tıbbi Hizmetler Yönetimi” konuları özgün bilimsel  çalışmalarla detaylı bir şekilde tartışılarak gelecek perspektifi ortaya kondu. Bildiri oturumlarının bilimsel münazaralarla zenginleşti. Kongreye özellikle genç akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi.

Kongrenin fiziksel katılımcıları için düzenlenen sosyal programda Süleyman Demirel Üniversitesi’nden “Keşif Isparta” ekibinin rehberliğinde gül bahçeleri ziyaret edildi, Eğirdir ve Gölcük gölleri ile Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi ziyaret edildi.

22 Mayıs’ta İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Giray ANKARA tarafından “Sağlık Ekonomisinde Regresyon Modellemeleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ramazan ERDEM, Dr. Öğr. Üyesi Necla YILMAZ ve Dr. Öğr. Üyesi Elif KAYA ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi İzzet ERDEM tarafından “Sağlık Yönetiminde Nitel Araştırma Yöntemleri” konusunda kurslar verilerek kongre tamamlanmış oldu. Paralel oturumlar şekilde tam gün süren her iki kongre kursuna alandan 70 civarında lisansüstü öğrenci ve akademisyen katıldı.

Kongre sürecinde, kongrede sunulan bilimsel bilgilerden derlenen bilgiler ve görseller yeni medya araçlarıyla paylaşıldı. Kongrede sağlık bilimleri ve yönetimi alanında teorik ve pratik bilgi açısından önemli tartışmalar ortaya konuldu. Kongrede sunulan 180 civarındaki yeni bilimsel araştırmanın önümüzdeki süreçte bilimsel dergilerde makaleye dönüşerek yayınlanması beklenmektedir.

21 Mayıs 2021, saat 18-19:30 arasında dijital olarak gerçekleşen kapanış oturumunda sürece katkı sunan bütün ekip üyeleri ve katılımcılar dilek ve temennilerini paylaştı.

Kongre düzenleme kurulu olarak, bu bilimsel şölenin altıncısına ev sahipliği yaparak bizlerin yanında olan SDÜ Rektörü, Sayın Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI Beyefendiye ve bütün emeği geçen, içinde bulunan ve katkı verenlere teşekkür edildi.

Prof. Dr. Sedat BOSTAN                                                         Prof. Dr. Ramazan ERDEM

Kongre Başkanı                                                                      Kongre Başkanı

 

Fiziki Oturum Resimleri Linki :https://wetransfer.com/downloads/5e994d07d74d03a5190c2e80777145dc20210521081113/80ca1ee3c244449534d4527e9e3659a320210521081136/1c665e

Dijital Oturum Resimleri Linki:

https://drive.google.com/drive/folders/177PKAx4u4MnvL1g7BhaMXHukHYxgmuEF?usp=sharingKONGRE PANELLERİ

PANEL-1

Sağlıkta Değişen Paradigmalar

Changing Paradigms in Health


Moderatör: Prof. Dr. Musa ÖZATA

Kongre Onursal Başkanı/Ahi Evran Üniversitesi

Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

Konu: Pandemi Sonrası Sağlıkta Değişen Paradigma?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Toker ERGÜDER

Konu: Birinci Basamakta Kronik Hastalıkların Kontrolü Ve Yönetimi İçin “Uzaktan Sağlık Hizmet Sunumu Modeli”

DSÖ, Türkiye Ofisi/ Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

Konu: Sağlık Politikaları Ekosisteminde Yeni Bir Aktör: TÜSPE”

TÜSEB, Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Başkanı/Sağlık Bilimleri Üniversitesi

PANEL-2

New Approaches in Cancer Treatment                                                

Chi-Chang Chang

School of Medical Informatics Chung-Shan Medical University, Taiwan                                                                                                                                     

Chi-Chang Chang, Wen-Chien Ting, Wen-Chieh Lai

Risk of Second Primary Cancers Among Survivors in Taiwan.                                                                                                                                

Ssu-Han Chen, Chi-Chang Chang                                                          

Using a Hybrid Classifier committee Method to Select Important Features for Head and Neck Cancer Recurrence-proneness                          

Yi-Ju Tseng, Yi-Cheng Wang, and Si-Ying Chen                                     

Using Machine Learning Method for Predicting Second Primary Cancers in Head and Neck Cancer Survivor                                                               

Tzu-Chi Liu, Mao-Jhen Jhou, Chi-Jie Lu

Applying machine learning approaches to predict the recurrence-proneness for colorectal cancer                                                                       

Chi-Chang Chang, Yen-Chiao Angel Lu, Ying-Chen Chen                  

Prediction of Recurrance in Patients with Breast Cancer


PANEL-3

Yönetimde Değişen Paradigmalar

20 Mayıs 2021 / 16:30 – 18:00

Moderator: Prof. Dr. Sedat Bostan,   “Yönetim Oyunları: Aforizmalar” 

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı, Ordu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ramazan Erdem, “Yönetimde İnformalite”

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mahmut Akbolat, “Yeni Yönetim Paradigmaları”

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Erdal Eke       “Yönetimde Dijitalleşme”

Sağlık Yönetimi Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye


PANEL-4

Current Issues in Health Economics

UK Session

21 Mayıs 2021 / 13:30-15:00

Moderator: Tuba Saygın Avşar, PhD,  

Tackling tobacco use during pregnancy in low and middle-income countries: Can we use Health Economics evidence from high-income countries? 

Health Economics Unit, University College London, UK

Philip Kinghorn, PhD,  

Towards a broader conceptualisation of benefit in economic evaluations of health and care interventions: The Capability Approach”

Health Economics Unit, Institute of Applied Health Research, University of Birmingham, UK

Naijie Guan, MSc,  

“Financial literacy and mental health: Empirical evidence from China and the US”

Health Economics Unit, Institute of Applied Health Research, University of Birmingham, UK 

Zainab Al-Abdali, MSc, 

" Economic Evaluation in Healthcare in the Middles East”

Health Economics Unit, Institute of Applied Health Research, University of Birmingham, UK 


PANEL-5

Changing Paradigms in Health

21 Mayıs 2021 / 15:30-17:00

Moderator: Assoc. Prof. Taşkın Kılıç, 

Department of Health Management, Ordu University, Turkey

Assoc. Prof. Marion S. Rauner, 

"Resilence of health care systems in challenging times: The need of advanced policies."

Department of Business Decisions and Analytics University of Vienna, Austria

Prof. Dr. Farzand Ali JAN,    

“Perception and attitude of the Rural Population towards Covid and Government of Pakistan role to minimize Covid Positivity”     

Pro Rector, Brains Instituten Peshawar, Pakistan

Prof. Dr. Neşet Hikmet, 

Integrated Information Technology College of Engineering and Computing, University of South Carolina, US

Assoc. Prof. Dr. Ng Yee Guan

 

Department of Environmental and Occupational Health,

Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Putra Malaysia (UPM).


KONGRE KURSLARI

22 Mayıs 2021 

Sağlık  Ekonomisinde Regrasyon Modelleri    Dr. Hasan Giray Ankara

Sağlık Yönetiminde Nitel Araştırmalar             Prof. Dr. Ramazan Erdem, Dr. Necla Yılmaz, Dr. Elif Kaya, Dr. İzzet Erdem


Kurs Kayıtları İçin ihmcsciboard@gmail.com  adresine mail atınız. 


Sayın 6. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi Katılımcıları,

Sağlık temel insan hakkı ve klasik devletin beş temel fonksiyonundan biridir. Ülkelerde sağlık sistemleri modern dönemin anlayışına göre yapılandırılmıştır. Genel olarak teknolojide, özel olarak sağlık ve iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan gelişmeler her alanda modern dönemin getirdiği kabulleri yıkmaktadır. Aynı durum sağlık sağlık sistemleri ve sağlık sektörü içinde geçerlidir. 

Covid-19 salgını bütün alanlardaki değişim ve dönüşüme tuz-biber ekmiş ve süreci hızlandırılmıştır. Artık pandemi sonrası "Hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağı" ileri sürülmektedir. "Bildiğiniz her şeyi unutun", bu günlerin kabul gören sloganı olmuştur. Bu değişim ve dönüşüm sürecinin sağlık sistemlerinde ve sektöründe önemli değişiklikler yapacağı öngörülmektedir. dolayısıyla sağlık sistemlerinde ve sağlık sektöründe paradigmaların, aktörlerin ve rollerin değişmesi kaçınılmaz olduğu idrak edilmektedir. 

Bu gerekçelerle bu yılki kongremizin ana temasını "Sağlıkta Değişen Paradigmalar" olarak belirledik. Uluslararası ve ülkemizin önde gelen uzmanları kongremizdeki panel ve oturumlarda "Sağlıkta Değişen Paradigmaları" enine boyuna tartışacaktır. Kongre katılımcılarından da sağlık sistemi, sağlık sektörü ve "Sağlıkta Değişen Paradigmalar"  hakkında yapmış oldukları bilimsel çalışmaları beklemekteyiz.

Kongrenin amacı sağlık yönetimi ve sağlık kurumları yönetimi alanında yerelden globale uzanan bilimsel bilgi, beceri ve tecrübelerin uluslararası paylaşımına zemin hazırlamaktır. Aynı zamanda kongrede, değişik ülkelerden bilim insanlarının, özellikle genç araştırmacıların, politika yapıcıların, uygulamacılar ve yöneticilerin bir araya gelmesini sağlayarak global bilgi paylaşımını sağlamak, sağlık yöneticiliğinin önemine vurgu yapmak ve sağlık yöneticiliğinin global olarak profesyonel meslekleşme sürecine katkı yapmak hedeflenmektedir.

Kongremiz Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde  20-22 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenecektir. Katılımcılara fiziki ve dijital katılım imkanı sunmaktadır. Kongre sağlık yönetimi konularının  yanında pandeminin sağlık sistemleri üzerine etkisi ve paradigma değişimlerini de tartışma imkanı verecektir. 

Kongremize katılımınız bizi onurlandıracaktır. İyi dileklerimizle…

 


Prof. Dr. Sedat BOSTAN                                                     Prof. Dr. Ramazan ERDEM                                           

Kongre Başkanı                                                                  Kongre Başkanı                                                             

Ordu Üniversitesi                                                              Süleyman Demirel Üniversitesi                              

Afiş