Önemli Tarihler ve Bilgiler

Kongre Tarihi 20-22 Mayıs 2021
Son Bildiri Gönderme Tarihi 30 Mart 2021
Toplu Bildiri Kabul Listesi İlanı 14 Nisan 2021
Erken Kayıt Son Tarihi 15 Nisan 2021