Tanıtım

International HealthSciencesand Management Conference (IHMC) Hakkında Bilgilendirme Notu

Sağlık Bilimleri ve Yönetim konulu uluslar arası bir kongre düzenlenme fikrine ilk olarak 2013 yılında İngiltere’de katıldığım bir sağlık yönetimi kongresinde sahip oldum. Daha sonra alandaki bazı hocalarımızla yaptığımız istişarelerde böyle bir kongreye ihtiyaç olduğu, uluslararası düzeyde düzenlenmesi, alandaki Türk akademisyenlerin ürettiği bilgiyi uluslararası alana taşıması açısından faydalı olacağı görüşleri paylaşıldı. 

14 Kasım 2014 tarihinde Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanlarını Gümüşhane Üniversitesinde 10. Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanları toplantısı için davet ettik. Bu toplantıda kongre fikrimiz bölüm başkanları tarafından da uygun görüldü. Böylece ilk kongremizi 15-17 Haziran 2015 tarihinde Gümüşhane’de yapma kararı aldık.

Kongremizi Uluslararası Stratejik Sağlık Araştırmaları Merkezi’miz ve üniversitelerimiz adına düzenliyoruz. Sağlık Yönetimi hocalarından oluşan Stratejik Sağlık Araştırmaları Merkezimizin Başkanlığı Ahievran Üniversitesinde Prof. Dr. Musa Özata yürütmektedir.  Süleymen Demirel Üniversitesi sağlık yönetimi bölüm başkanı Prof. Dr. Ramazan Erdem önderliğinde bölüm hocaları, Selçuk Üniversitesi Sağlık yönetimi bölümünden Doç. Dr. Yumus Emre Öztürk, Kırıkkale Üniversitesinden, Dr. Ali Yılmaz, Ordu Üniversitesinden ben Doç. Dr. Sedat Bostan ve Doç. Dr. Taşkın Kılıç gibi isimler öne çıkan araştırmacılarımızdır.

 1.     15-17 Haziran 2015 tarihlerinde, Gümüşhane Üniversitesi (Türkiye) ev sahipliğinde,  birçok üniversitemiz ve sivil toplum kuruluşlarının desteği 1.IHMC’yi düzenledik. Kongreye, USA, Danimarka, Avusturya, Suudi Arabistan, Fas, İran, Yunanistan, Romanya, Nijerya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs ve Türkiye’den 120 civarında akademisyen, Değişik üniversitelerden 100 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi, 50 civarında yönetici, kalite koordinatörü, doktor ve hemşire katıldı. Kongre 30 kişilik asistan, öğrenci ve idari personelden oluşan kongre düzenleme kurulu ile gerçekleştirdi.

http://ihmc2015.gumushane.edu.tr/)

 2.     2016 yılında 2.IHMC’nin USA’da yapılmasına karar verdik. Bütün akademik süreçleri tamamlamış olmamıza rağmen 15 Temmuz menfur olayı nedeniyle kongreyi iptal etmek zorunda kaldık.

 3.     2016 yılında Başkent'in kongresinde bölüm başkanların talebiyle sağlık yönetimi bölümlerinin ortak kongresi olan Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresini 13-15 Ekim 2017'de Trabzon'da gerçekleştirdik. İlk kez ulusal olan bölüm kongremizi uluslar arası düzeye taşıdık. 1.Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi adıyla kongreyi yaptık. Gönderilen bildiri sayısı 270’i geçti. Ancak kongremizde 250 civarındaki bildiriye sunum imkânı oluştu. İki gün boyunca 35 bildiri oturumu, iki davetli konuşmacı paneli, özel hastanelerin tartışılacağı bir panel ve iki oturum şeklinde kongre kursuyla çok dolu bir bilimsel programa şahit olduk. Bu kongreyi gerçekleştiremediğimiz 2. IHMC’nin yerine saydık.

(http://hhac2017.gumushane.edu.tr/)

 4.     Trabzon’daki kongremize katılan Bulgaristan Amerikan üniversitesinden öğretim üyelerinin talebiyle 2018 yılı kongremizi Sofya’da yapma kararı aldık. 3. IHMC’yi  3-5 Ekim 2018 tarihleri arasında USSAM ve Bulgaristan Amerikan Üniversitesi İşbirliği ve Moskova, Sakarya, Ahi Evran, Süleyman Demirel Üniversiteleri, HAKSAY, OHSAD’ın desteği ile Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Amerikan Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Konferansa, Amerika, Hollanda, Rusya, Romanya, Tayvan, Bulgaristan ve Türkiye’den konuşmacılar ve dinleyiciler katıldı. Kongrede bir açılış konferansı, iki panel yapıldı ve 74 bildiri, sekiz bildiri oturumunda sunuldu.

(http://ihmc2018.ussam.co/)

  5.Dördüncü kongremiz, 20-23 Haziran 2019 tarihlerinde Üsküdar Üniversitesinin ev sahipliğinde, Ordu Üniversitesi ve Uluslararası Stratejik Sağlık Araştırmaları Merkezi (USSAM) ile birlikte Hasta Dostu Sağlık Hizmetleri ve Hastane ana temasıyla 4.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesinin Merkez Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Kongrede; 4 panel, 3 konferans, 3 kongre kursu ve 32 bildiri oturumu yapıldı.15 panelist, 3 konferans konuşmacısı, 3 kongre kursu eğitimcisi uzmanlık alanları konularında bilgi paylaşımında bulundu. Yaklaşık 230 sözel bildiri, 40 poster bildiri sunumu gerçekleştirildi. Sosyal program olarak iki müzik-dinleti programı icra edildi. Kongrenin düzenleme kurulunda 10, bilimsel danışma kurulunda 21, bilimsel danışma kurulu ofisinde 7 ve bilimsel inceleme kurulunda 26 akademisyen, kongre günlerinde 20 civarında sağlık yönetimi öğrencisi görev aldı. Kongre katılımcı sayısı, akademisyen, sektör çalışanı, öğrenci ve diğer ilgililer olmak üzere 390 civarında bir sayıya ulaştı.

(http://ihmc2019.ussam.co/tr/)

6. Kongremizin beşincisini Üsküp’te Balkanlardaki seçkin Üniversitelerinden biri olan Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU) 22-25 Haziran 2010 tarihleri yapmayı planlamıştık. Rektörü, Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM Hocamızın yakın ilgisine teşekkür ederiz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık fakat koronavirüs pandemisi nedeniyle ne yazık ki gerçekleştiremedik. 

Bu nedenle kongremizi yurt içine almak durumda kaldık. Yeni planlamamıza göre, kongremiz 9-11 Temmuz 2020 tarihlerinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacaktır.  Ahi Evran Üniversitesi  Rektörü Sayın Prof. Dr. Vatan Karakaya Beyefendiye ve USSAM Kurucu Başkanı ve Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Musa Özata'ya bize üniversitelerini açtıkları için minnettarız. Kongremize hem fiziken hem de tele-konferans yöntemiyle gerçekleştirdik. 

İki gün boyunca bir fiziksel, üç dijital olmak üzere dört salonda 145 (33 fiziksel ve 112 dijital) sözlü bildiri sunuldu.Kongrede yer alan dijital panellere Moskova Devlet Üniversitesi’nden Prof. Oleg Medvedev, Filistin Al-Quds Üniversitesi’nden Prof. Dr. Motasem Hamdan, Makedonya’dan Dr. Zlate Mehmedoviç, Arnavutluk Tiran Üniversitesi’nden Prof. Dr. Enver Roshi ve Pakistan Igra Üniversitesi’nden Prof. Dr. Farzan Ali Jan davetli konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu tarafından “Etik İlkeler Işığında Hastane Yönetimi” konulu kongre konferansı dijital ortamda yapmıştır.Kongrede sağlık yönetimi alanında yapılan bilimsel çalışmaların niteliğini artırmak amacıyla Prof. Dr. Ramazan Erdem tarafından “Bilimsel Çalışmalarda Kavramsallaştırma ve Özgünlük” başlıklı ve Prof. Dr. Mahmut Akbolat tarafından “Bilimsel Çalışmalarda Yol Analizi” başlıklı kongre kursları dijital ortamda gerçekleştirilmiştir.

http://ihmc2020.ussam.org/tr/

7. Kongremizin altıncısını covid-19 salgını şartları altında dijital ve fiziki katılım sağlanacak şekilde 20-22 Mayıs 2021 tarihlerinde, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi, kongre merkezinde yapmaya karar verdik. Kongremizin ana teması "Sağlıkta Değişen Paradigmalar". Önümüzdeki süreçte yeniden yapılanacak sağlık sisteminin ayak izlerini takip etmeyi hedefliyoruz.

            Sağlık bilimleri ve yönetimi alanıyla ilgili olan, emek harcayan ve geleceğine katkı yapmak isteyen akademisyen, çalışan, öğrenci ve diğer ilgilileri bir bilim şöleni olan kongremizde görmekten mutlu olacağız.

Bilgi ve sevgi paylaştıkça büyür…    Saygılarımla...