Bildiri Gönderim Kuralları

1. Bildiriler / özetler kongreye "kayıt" yaptıktan sonra "giriş" butonu üzerinden 30 Mart 2021 tarihine kadar yüklenecektir.

2. Bildiriler diğer konferans veya dergilerde sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır. 

3. Bildiri; başlık, çalışma problemi, amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar kısımlarında oluşur. Yazarların bilgileri dahil olmak üzere bildiri özet metni bir sayfayı (200-300 kelime) aşamaz. Bildiri yazımında Times New Roman 12 punto font kullanılmalıdır. Örnek bildiri formatına uyulmayan bildiriler değerlendirmeye alınmaz.

 4. Tüm bildirilerin ingilizce özetleri, çift-kör hakem tarafından incelenerek puanlanacaktır. Bildiri puanlamasına göre bildiriler sözlü, poster bildiriler (isteğe bağlı poster bildiriler hariç) şeklinde ayrıştırılacaktır. Hakem süreci tamamlanan bildiri sahibine bildirisinin kabul durumu ile ilgili sürecin tamamlanmasıyla birlikte bilgi verilecektir.

5. Kabul edilen bildiriler, isteğe göre özet veya tam metin (4-6 sf.) olarak elektronik bildiri kitabında yayınlanacaktır. Ancak, bildirinin basım sürecine dahil edilmesi için, bildiri yazarlarından en az birinin 15 Nisan 2021 tarihine kadar kongreye kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Tam metin bildiriler en geç 1 Ağustos 2021 tarihine kadar kongre web sitesine yüklenmelidir.

6.Bildirilerini Journal of International HealthSciencesand Management (JIHSAM)’da makale olarak yayınlatmak isteyenler, makalelerini 8-18 sayfa aralığında olacak şekilde hazırlayıp, http://dergipark.gov.tr/jihsam

http://dergipark.gov.tr/jihsam

 adresinden (Son tarih 01 Ağustos 2021) sisteme yüklemek gerekiyor. Hakem süreci sonundaki karar göre çalışmalar yayınlanacaktır.

7.Özet metin bildirilerin İngilizce olarak gönderilmesi gerekmektedir. Tam metin bildiriler İngilizce veya Türkçe olarak gönderilebilir.

8.Bildiri sunumları İngilizce hazırlanması gerekmektedir. İsteyen katılımcılar sözlü sunumları Türkçe yapabilecektir.

9. Bir katılımcının birden fazla bildiride ismi olabilmekle birlikte yalnızca iki sözlü bildirinin sunumunu yapabilir. Poster bildirilerde herhangi bir kısıtlama yoktur.